Jiu Jitsu and Me

This post was written for the No Bull Blog by a friend of mine by the name of Matthew McClung. I met Matt training Brazillian Jiu Jitsu at No Limit Jiu Jitsu in Starkville. He has his own blog called Panda Bear Jiu Jitsu which follows his fitness journey, so...